Skip to content

Centrum för pålitliga Edge-baserade system och applikationer

TECoSA är ett Vinnova-centrum som startade i mars 2020. Inom centret samarbetar KTH och 13 industripartner. Syftet är att tillhandahålla metoder, verktyg och teorier för att bygga säkra och förutsägbara system som baseras på edge computing.

Edge computing är ett nytt datorlager som ligger mellan enheterna/de inbäddade systemen och molnet, på “nätverkets kant”. Edge-noder är anslutna och var och en kan utföra beräkningar och ge lagring för flera enheter/inbäddade system. Edge-baserade system kortar ner responstider, avlastar nätverken och bidrar till ökad integritet. De kan därmed avhjälpa de problem som annars uppstår genom den stora mängd data som genereras av den ständigt ökande mängden anslutna smarta enheter och sensorer.

Edge computing kan ge en mängd fördelar för applikationer och systemoperatörer, dess utökade tillämpning kräver dock att edge-baserade system är pålitliga. Pålitilighet i sig kräver förutsägbarhet och säkerhet. TECoSA hanterar de utmaningar det innebär att säkerställa dessa egenskaper, både för datorinfrastrukturen och för de applikationer och tjänster som använder infrastrukturen.

Kontakta oss gärna för mer information