Skip to content

Centrum för pålitliga Edge-baserade system och applikationer

TECoSA är ett nytt Vinnova-centrum som startar den 26 mars 2020. Inom centret samarbetar KTH och 13 industripartners. Syftet är att tillhandahålla metoder, verktyg och teorier för att bygga säkra och förutsägbara system som baseras på edge computing.

Edge computing är ett nytt datorlager som ligger mellan enheterna/de inbäddade systemen och molnet, på “nätverkets kant”. Edge-noder är anslutna och var och en kan utföra beräkningar och ge lagring för flera enheter/inbäddade system. Edge-baserade system kan ta itu med problem orsakade av den stora mängden data som genereras av den ständigt ökande mängden anslutna smarta enheter och sensorer, genom att korta ner responstider, avlasta nätverken och bidra till ökad integritet.

Edge computing kan ge en mängd fördelar för applikationer och systemoperatörer, dess utökade tillämpning kräver dock att edge-baserade system är pålitliga. Pålitilighet i sig kräver förutsägbarhet och säkerhet. TECoSA hanterar de utmaningar det innebär att säkerställa dessa egenskaper, både för datorinfrastrukturen och för de applikationer och tjänster som använder infrastrukturen.

Kontakta oss gärna för mer information